We use cookies to improve our website's user experience. By using our website you agree to the use of cookies that is described in our cookie policies.

 

Andmete privaatsus ja küpsiste kasutamine

Isikuandmete töötlemine ja privaatsus Body Awareness Centre OÜ lehel.

1.     Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat Body Awareness Centre OÜ andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 

2.     Body Awareness Centre OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek. 

3.     Body Awareness Centre OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastab info@bodyawareness.ee

4.     Body Awareness Centre OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, koolitushuvi, e-posti aadress.  

5.     Body Awareness Centre OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1.     Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et teha kliendile sobivaid pakkumisi;

2.     Võimaliku kliendirahulolu uuringu teostamiseks; 

3.     Reklaam- ja/või infomaterjalide edastamiseks e-posti teel (otseturustus).

6.     Body Awareness Centre OÜ arendab jätkuvalt oma kaupu ja teenuseid. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Body Awareness Centre OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid, mida ei ole käesolevates tingimustes nimetatud, tagades andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt kehtivatele seadustele.

7.     Body Awareness Centre OÜ tegutseb peamiselt koolituste ja ürituste korraldajana. Ühtlasi kasutab Body Awareness Centre OÜ oma teenuste pakkumisel alltöövõtjaid. Seetõttu võib käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele või alltöövõtjatele, sealjuures ainult sihtotstarbeliselt Body Awareness Centre OÜ teenuse kvaliteetsemaks pakkumiseks.

8.     Body Awareness Centre OÜ kinnitab, et kõik isikud, kellele edastatakse punkti 8 alusel isikuandmeid, töötlevad neid rangelt vastavalt Body Awareness Centre OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

9.     Body Awareness Centre OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Body Awareness Centre OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Body Awareness Centre OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.

10.  Andmesubjektil on Body Awareness Centre OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

1.     õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;

2.     õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;

3.     õigus nõuda isikuandmete kustutamist;

4.     õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

5.     õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

6.     õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;

7.     õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

11.  Punktis 10 märgitud õiguste teostamiseks palub Body Awareness Centre OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. 

12.  Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Body Awareness Centre OÜ poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Body Awareness Centre OÜ -l õigus keelduda teenuste osutamisest.

13.  Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Body Awareness Centre OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.

14.  Käesolevad tingimused kehtivad alates 01. mai 2018. Body Awareness Centre OÜ -l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.

Veebikülastuskogemus ja küpsised bodyawareness.ee veebilehel

1.     Selleks, et kindlustada, et saate bodyawareness.ee veebilehte külastades kõige asjakohasemat informatsiooni ja parimat teenust, kogutakse informatsiooni ja külastaja kohta andmeid küpsiste kasutamise abil. See aitab meil (ja teistel autoriseeritud kolmandatel osapooltel) pakkuda teile isikustatud kogemust. 

2.     Soovime, et bodyawareness.ee veebikülastaja mõistaks nende tehnoloogiate kasutamispõhimõtteid, seega on käesolev dokument selgitamaks küpsiste jm tehnoloogiate kasutamist ning sellest tulenevaid valikuid.

3.     Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mille veebiserver salvestatab teie seadme kõvakettale nii, et veebileht tunneb teie arvuti ära. 

4.     Peamiselt eristatakse kahte tüüpi küpsiseid- püsivad ja ajutised, ehk “seansi” küpsised. 

1.     Püsiküpsised salvestuvad teie arvutisse või mobiilseadmesse failina pikaks ajaks. 

2.     Seansiküpsised on meie lehe külastamise ajaks ajutiselt teie arvutisse paigutatud, kuid kaovad, kui lehekülje kinni panete, mis tähendab, et nad ei salvestu alaliselt teie arvutisse. 

5.     Enamik ettevõtteid kasutab oma veebilehtedel küpsiseid selleks, et kasutamist parendada ja küpsised ei saa teie faile kahjustada ega suurendada viiruste poolt tekitatavat riski teie arvutile.

6.     Võime kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:

1.     Hädavajalikud küpsised - tingimata vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebilehte pakkuda. Näiteks autentimiseks. Need aitavad meil oma Kasutamistingimusi rakendada ja säilitavad pakutava teenuse turvalisuse.

2.     Sooritus- ja funktsionaalsusküpsised – ei ole tingimata vajalikud, kuid võimaldavad Teie bodyawareness.ee kasutuskogemust personaliseerida. Näiteks võimaldavad nad meil meelde jätta teie eelistusi ja võimaldavad seda, et te ei pea taassisestama informatsiooni, mida olete meile juba andnud. Kasutame neid küpsiseid ka selleks, et koguda informatsiooni (näiteks populaarsed lehed, lehitsemismustrid, klikkimised) selle kohta, kuidas meie külastajad kasutavad meie teenuseid, et saaksime oma Veebilehte ja teenuseid parendada ja turu-uuringuid läbi viia. Kui otsustate need küpsised kustutada, on teil meie teenuste kasutamise funktsionaalsus limiteeritud.

7.     Kasutame informatsiooni, mida küpsiste kaudu saame, selleks, et teha meie veebileht kasutajasõbralikuks ja võimaldamaks meil pakkuda teile isikustatud soovitusi. Võime ka kasutada teatud hulgal autoriseeritud kolmandaid osapooli, kes panevad küpsised meie Veebilehele, et teieni tuua nende poolt pakutavaid teenuseid (statistika, analüütika)

8.     Võime kasutada sessiooniküpsiseid, et võimaldada teil meie Veebilehe lehtede vahel liikumist, ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama.

9.     Püsiküpsiseid kasutatakse samuti erineval viisil, sealhulgas:

1.     Võimaldamaks liikuda meie Veebilehe lehtede vahel ilma, et peaksite informatsiooni uuesti sisestama

2.     Aitamaks meil teid ära tunda, kui tulete meie lehele tagasi, et meie teenuseid kasutada.

3.     Võimaldaks meil soovitada teile teisi koolituspakkumisi, mis Teie eelistustega sobivad.

4.     Kindlustamaks, et teil ei paluta uuringuvorme korduvalt täita.

10.  Body Awareness Centre OÜ võib kasutada mitteisiklikku nii püsi- kui seansiküpsiste kaudu saadavat informatsiooni statistilistel eesmärkidel järgmiselt:

1.     Vaatlemaks meie teenuste ja meie Veebilehe kasutamist (sagedus ja aeg).

2.     Otsustamaks, millised on meie Veebilehe kõige populaarsemad osad.

3.     Pakkumaks ananüümset informatsiooni kolmandatele osapooltele.

4.     Välja selgitamaks, kui sagedasti teie ja teised kasutajad meie Veebilehte külastavad.

11.  Bodyawareness.ee veebilehel saate ise valida, kas aktsepteerite küpsiseid või mitte. Kui soovite teada, millal teie arvuti küpsise saab, saate seada oma veebilehitseja teid sellest teavitama. Sellisel viisil on teil võimalik kas küpsis vastu võtta või sellest keelduda. Arvutit saab seadistada ka kõigist küpsistest keelduma. Täpsemad juhised veebileheküljel aboutcookies.org.

12.  Juhime teie tähelepanu sellele, et muudatuste tegemine teie veebilehitseja seadetes, mille tulemusel küpsiseid puudutav funktsioon on välja lülitatud, takistab meie Veebilehe mõnede osade täielikku toimimist, sealhulgas sisselogimise ja sisu vaatamise funktsioonid.

13.  Kõik muudatused, mida tulevikus oma küpsiste kasutamise põhimõtetes teeme, postitatakse siia leheküljele. Vajadusel teavitame teid muudatustest ka e-maili kaudu, seda kooskõlas käesoleva dokumendiga. 

14.  Kõik küsimused, kommentaarid ja päringud bodyawareness.ee küpsiste kasutamise põhimõtete kohta on palun edastada aadressil info@bodyawareness.ee